Vanliga frågor och svar 

Hur hård är träningen? Kommer mitt barn göra sig illa?

Vi anpassar träningen efter både gruppens och individens förutsättningar och applicerar ett antal metoder för att göra träningen så säker som möjligt, till exempel genom att avlägsna smycken och rensa gräsmattan från pinnar och stenar innan vi börjar.

Vi som instruerar är också vana att snabbt fånga upp och lugna ner om någon elev börjar ta i för mycket. Målbilden är att vi tränar tillsammans och hela tiden månar om att hjälpa vår träningskamrat att få den bästa möjliga träningen, snarare än att “försöka vinna”.

Dock är det fortfarande kampmoment vi tränar, med målet att öka ditt barns chans att klara sig ur mindre angenäma situationer. Detta är svårt att träna på ett effektivt och realistiskt sätt utan att det kan uppstå ytliga blessyrer som blåmärken på armar och ben, då vi bland annat tränar pareringar mot slag och sparkar, samt hur man frigör sig ur olika grepp & fasthållningar.  

Allvarliga skador inom den här typen av träning är dock mycket ovanliga.

Hur anpassas träningen till corona-situationen?

Vi håller avstånd så mycket som möjligt samt spritar all utrustning före och efter användande.

Normalt inom självförsvarsträning sker mycket “rotation”, dvs man roterar och tränar med många olika träningspartners. Vi delar i stället upp deltagarna i grupper om 3-4 individer, där man främsta tränar med sin egen grupp.

Naturligtvis nekar vi deltagare som uppvisar någon form av förkylningssymptom att deltaga i träningen.

Får jag pengarna tillbaka om mitt barn blir sjukt eller får förhinder (gäller sommarläger)

Vid sjukdom – självklart! Vi tar då betalt 450 sek per påbörjad träningsdag. Vid icke sjukdomsrelaterad avbokning som sker senare än 7  dagar innan kursstart, tar vi ut en administrativ avgift på 450 sek. I vissa fall kan vi i stället erbjuda ombokning till annan vecka i stället för återbetalning.

Mitt barn vill gärna delta, men kan inte den/de veckor som gäller dess åldersgrupp. Går det att vara med en annan vecka? (gäller sommarläger)

Vi försöker vara så tillmötesgående vi kan här. Om det till exempel är en 15-årig person som bara kan vara med en vecka där vi kör 7-11 år, kommer vi kontakta övriga i den äldre åldersgruppen för att se om det finns någon mer som kan tänka sig att byta vecka. Detta för att din ungdom ska kunna ha åtminstone en träningskamrat i ungefär samma ålder och storlek.

Kontakta oss – vi älskar frågor!

8 + 1 =